Cách đăng ký mã định danh nhà yến online

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong hoạt động quản lý hành chính, Bộ đã và đang xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi nói chung và nuôi yến lấy tổ nói riêng. Hiện nay, các chủ cơ sở nuôi yến, cơ sở chế biến tổ yến có thể đăng ký cấp mã định danh cho nhà yến thông qua hình thức online nhanh chóng và tiện lợi.
Nhằm định hướng Nuôi yến lấy tổ trở thành một trong những mô hình kinh tế mang lại giá trị kinh tế cao, và có giá trị xuất khẩu lớn. Trong những năm qua Bộ NN&PTNT đã xây dựng, sửa đổi bổ sung hệ thống pháp lý về quản lý chăn nuôi, trong đó có quản lý nuôi chim yến. Trong đó có các quy định bắt buộc về Kê khai hoạt động chăn nuôi, giúp cơ quan quản lý nắm được tình hình chăn nuôi, số lượng, sản lượng sát với thực tế. Thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong hoạt động quản lý hành chính, Bộ đã và đang xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi nói chung và nuôi yến lấy tổ nói riêng. Hiện nay, các chủ cơ sở nuôi yến, cơ sở chế biến tổ yến có thể đăng ký cấp mã định danh cho nhà yến thông qua hình thức online nhanh chóng và tiện lợi. Từ đó, Bộ Nông nghiệp, Cục chăn nuôi sẽ xây dựng dữ liệu quốc gia về số lượng nhà nuôi chim yến, sản lượng tổ yến sát với thực tế, có độ chính xác cao để phụ vụ công tác quản lý, xuất khẩu; đồng thời chia sẻ thông tin, dữ liệu liên quan với Cục Thú y để cung cấp theo yêu cầu của Trung Quốc và các quốc gia nhập khẩu tổ yến Việt Nam trong tương lai.
Cách đăng ký mã định danh nhà yến online
Mô hình hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lý ngành nông nghiệp
 

I. Hướng dẫn đăng ký mã định danh cho nhà yến, cơ sở chế biến tổ yến online .

Cách đăng ký mã định danh nhà yến trực tuyến:  các chủ nhà yến, chủ cơ sở sản xuất - chế biến tổ yến sẽ tự đăng ký thông tin tại website:  https://csdlchannuoi.mard.gov.vn  bao gồm các thông tin:
1. Đăng ký tài khoản truy cập hệ thống.
2. Đăng ký thông tin chung về nhà yến/ cơ sở sản xuất bao gồm: 
- Thông tin về Chủ nhà yến/ chủ cơ sở chế biến tổ yến.
- Thông tin về vị trí nhà yến: Khu vực, tỉnh/thành, huyện thị, xã phường và vị trí định vị nhà yến trên Google Map.
- Thông tin về phân loại cơ sở.
3. Đợi hệ thống phê duyệt tài khoản.
4. Sau khi hệ thống đã phê duyệt tài khoản, chủ nhà yến cần vào lại website để khai báo thông tin chi tiết về nhà yến như: Diện tích nhà yến, Thời gian hoạt động, Số lượng bầy đàn, sản lượng tổ yến (dự kiến), ....
 
Cách đăng ký mã định danh nhà yến online
Cổng thông tin đăng ký mã định danh nhà yến, cơ sở chế biến tổ yến.
 
Như vậy, các chủ nhà yến, chủ cơ sở chế biến tổ yến có thể tự mình làm thủ tục xin cấp mã định danh nhà yến bằng hình thức trực tuyến rất nhanh chóng và tiện lợi. Tuy nhiên, quá trình phê duyệt (bước 2) có thể mất nhiều thời gian do Cơ quan chức năng cần xác minh thông tin đăng ký. Kết quả xét duyệt sẽ được hệ thống gởi thông báo đến chủ nhà yến/ chủ cơ sở chế biến thông qua email/ tin nhắn. 
 
Lưu ý khi đăng ký thông tin tại mục Phân loại cơ sở:Cách đăng ký mã định danh nhà yến online
 
+ Loại cơ sở: Sản xuất thương phẩm.
+ Kiểu cơ sở chăn nuôi : Cơ sở chăn nuôi.
+ Loại vật nuôi : Chim Yến.
+ Quy mô chăn nuôi : Nông hộ.
+ Lưu lại mã số định danh nhà yến mà hệ thống tự phát sinh.
+ Sau khi tài khoản được phê duyệt cần vào lại hệ thống để cập nhật thông tin nhà yến.
 

 

 

 

 

II. Quy trình đăng ký mã định danh nhà yến và cơ sở chế biến tổ yến online.

Quy trình đăng ký mã định danh nhà yến gồm 4 bước:

Bước 1. Tạo tài khoản, đăng ký thông tin: Chủ nhà yến đăng ký tài khoản và thông tin về cơ sở nuôi yến/ cơ sở chế biến tổ yến. -> Nhận mã định danh. (Hệ thống tự động cấp).

Bước 2. Phê Duyệt : Quản trị hệ thống bao gồm: Chính quyền địa phương (xã, huyện) xác nhận, Chi cục Chăn nuôi - Thú Y, Cục Chăn nuôi  phê duyệt.

Bước 3. Cập nhật thông tin chi tiết về nhà yến:  Sau khi tài khoản đã được phê duyệt, chủ nhà yến cần cập nhật thông tin chi tiết về nhà yến như: diện tích, thời gian hoạt động, sản lượng dự kiến, ....

Bước 4: Lưu trữ dữ liệu lên hệ thống dữ liệu quốc gia: Dữ liệu được cập nhật lên hệ thống lưu trữ, phục vụ cho công tác quản lý, truy xuất thông tin.

Cách đăng ký mã định danh nhà yến online
Quy trình đăng ký mã định danh nhà yến, cơ sở chế biến tổ yến

III. Ứng dụng hệ thống CSDL dùng chung vào quản lý xuất khẩu tổ yến.

Để nghề nuôi yến phát triển ổn định, bền vững và mang lại nguồn lợi kinh tế cao cho các chủ nhà yến, các cơ sở sản xuất tổ yến, từ năm 2018 Bộ NN&PTNT đã bắt đầu đàm phán với Trung Quốc về việc xuất khẩu tổ yến chính ngạch sang nước này. Sau 4 năm đàm phán, Nghị định thư về xuất khẩu tổ yến đã được ký ngày 09/11/2022 giữa Bộ NN-PTNT Việt Nam (MARD) với Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (GACC). (Xem thêm: Nôi dung Nghị định thư xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc)
Điều 3 của Nghị đinh thư có nêu:
► Sản xuất và chế biến tổ yến để xuất khẩu phải đáp ứng các quy định có liên quan của Việt Nam (Luật Chăn nuôi + Luật Thú y + Luật An toàn thực phẩm, Luật Thương mại....) và Trung Quốc (Lệnh 248 và 249).
► Các nhà nuôi yến phải được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và được GACC đưa vào hồ sơ.
 
Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đang thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu của phía nhà nhập khẩu:
- CSDL về giám sát dịch bệnh (đối với cơ sở nuôi yến);
- CSDL về ATTP đối với tổ yến;
- Truy xuất nguồn gốc cả chuỗi liên kết từ nhà/hang yến đến nơi tiêu thụ.
Hệ thống ứng dụng phần mềm làm công cụ quản lý toàn bộ hoạt động, kết nối trong chuỗi:
Cách đăng ký mã định danh nhà yến online
Chuỗi kết nối thông tin phục vụ cho hoạt động xuất khẩu.